Digitale verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning på ungdomsskoler og videregående skoler

Personlig pålogging og Feide-innlogging for ansatte

Av hensyn til sikkerhet og normal standard på moderne datasystemer, kreves det nå en personlig brukerkonto for alle ansatte. Nå kan også ansatte logge inn med Feide, ikke bare elevene.

Nye brukere får tilgang ved å benytte skolens brukernavn og felles administratorpassord. Det anbefales at disse opplysningene gjøres tilgjengelig internt – f.eks. på skolens interne nettsider eller i standardskriv som går ut til nyansatte og vikarer. På den måten kan de nye ta første steg på egen hånd, uten at administrator trenger å være involvert før forespørselen om tilgang skal behandles. IT- eller webansvarlig på skolen eller hos skoleeier (fylke/kommune) kan sikkert hjelpe til med dette.

De av dere som har administratortilgang til YOU-portalen finner skolens brukernavn og fellespassord ved å logge inn til en av tjenestene, og klikke "Brukertilgang og passord" i hovedmenyen. Opplysningene står nederst på siden, og man kan også klikke for å få mer veiledning tilsendt på e-post – inkludert påloggingsopplysningene.

Nye brukere får tilgang på følgende måte (dette er informasjonen du bør gjøre tilgjengelig internt – husk å legge til brukernavn og passord i teksten før den legges ut):

  1. Gå til you-portalen.no
  2. Velg en av tjenestene skolen har (klikk på knappen Skoletest, Karrierepermen eller Hospitering)
  3. I rubrikken under Rådgiver eller Skole, tast inn skolens brukernavn [legg til brukernavnet deres] og felles administratorpassord [legg til adminpassordet deres], og klikk [Enter] eller Logg inn
  4. Følg instruksjonene

Administratorene vil dermed motta en e-post med forespørsel om å gi tilgang til den nye brukeren. Kryss bort alt som brukeren ikke skal ha tilgang til, særlig krysset i Adm-kolonnen, som gir administratortilgang. Straks du har gitt tilgang, får brukeren automatisk en e-post med lenke til innloggingssiden. Brukeren må gjerne klikke på Feide-symbolet for å logge inn, dersom skolen din har tilgang til å logge inn i YOU-portalen via Feide.

Slik ser "Brukertilgang og passord"-siden ut, hvor man tilpasser tilgangen:

TilgangOgPassord
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon