Digitale verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning på ungdomsskoler og videregående skoler

Vi har gjort oppstarten på skoleåret enklere for deg

- enklere oppflytting av elever

- lett tilgjengelig ferdigpakke med aktivitetsark

Vi håper at sommeren gjorde sin nytte, og at du er klar for en ny sesong med godt skolearbeid. I den anledning kan vi glede deg med to viktige forenklinger, som de fleste av Karrierepermens brukere vil ha nytte av:

Enklere oppflytting av elever

Nå som elevene begynner i nytt klassetrinn, trenger dette og klassebetegnelse å justeres. Dette behøver du ikke lenger gjøre enkeltvis eller be oss om hjelp for å gjennomføre; to klikk er alt som skal til. Klikk «Flytt opp elever» i hovedmenyen, og bekreft så valget med «OK». Klassetrinnet vil da økes og betegnelsen oppjusteres for samtlige, og avgangselevene tas samtidig bort. Se over resultatet til slutt, korriger klassebetegnelsene om det trengs, og legg inn klassene for nederste klassetrinn på ny. Vips – så er jobben gjort! Merk at oppflytting må gjøres for at besvarelsene fra i fjor skal bli tilgjengelige.

Lett tilgjengelig ferdigpakke med aktivitetsark

En pakke med årets anbefalte aktivitetsark for inneværende skoleår er tilgjengelig under «Aktivitetsark» i hovedmenyen, og kan enkelt hentes ved å klikke «Hent ferdigpakke». De anbefalte aktivitetsarkene for de respektive tre årstrinn vil da legges under sine anbefalte trinn. Etterpå kan du naturligvis redigere listen slik du ønsker den.

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon