Digitale verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning på ungdomsskoler og videregående skoler

Referanser

Skoledata har mer enn 750 kunder som spenner fra skoler, kommuner og fylkeskommuner til offentlige og private veiledningssentre.

Her er noen av dem:

Regioner / sammenlutninger: Videregående skoler: Ungdomsskoler:
Møre og Romsdal fylkeskommune Arendal vgs Averøy ungdomsskole
Oppland fylkeskommune Bjerke vgs Bankgata ungdomsskole
Trøndelag fylkeskommune Bleiker vgs Erdal ungdomsskole
Bodø kommune Bodin vgs Frei ungdomsskole
Drammen kommune Byåsen vgs Fræna ungdomsskule
Grimstad kommune Elvebakken vgs Haugjordet ungdomsskole
Lillehammer kommune Gjøvik vgs Hovseter skole
Molde kommune Guri Kunna vgs Kastellet skole
Stavanger kommune Hadeland vgs Kristianslyst skole
  Hartvig Nissens vgs Nordlandet ungdomsskole
  Hetland vgs Oddemarka skole
  Høyanger vgs Ra ungdomsskole
  Kristelig Gymnasium Saltvern skole
  Lillehammer vgs Ski ungdomsskole
  Lillestrøm vgs St. Svithun skole
  Narvik vgs Steigenskolen
  NTG Lillehammer og Geilo Sykkylven ungdomsskule og opplæringssenter
  Oslo Katedralskole Tangvall skole
  Polarsirkelen vgs Tonstad skule
  Roald Amundsen vgs Trondheim International School
  Rud vgs Tverlandet skole
  Sam Eyde vgs Vøyenenga skole
  Sandnessjøen vgs Vågsetra barne- og ungdomsskole
  St. Olav vgs, Rogaland Åndalsnes ungdomsskole
  St. Olav vgs, Viken  
  St. Svithun vgs  
  Strand vgs  
  Tromsdalen vgs Annet:
  Tvedestrand vgs Din vei
  Voss gymnas Godevalg.no
  Wang Toppidrett Oslo Ålesund voksenopplæring

 

Noen brukeruttalelser

Vi har brukt Skoletest i flere år. Den er ypperlig som utgangspunkt for våre vg1-elever når de skal velge videre, og et selvsagt utgangspunkt for samtale før de velger programområde på vg2. Det er også viktig for elevene å få se at noen fagområder ikke er relevante i det hele tatt. Det at en samtidig kan trykke på søylene og få frem hvilke studieområder søylen dekker, hvor studiet blir tilbudt og hva en trenger for å komme inn på studiet, gir for mange en liten aha-opplevelse.

Min erfaring er at kombinasjon av testing, samtale og den informasjonen som er tilgjengelig på utdanning.no og you-portalen.no, til sammen gir et meget godt grunnlag for valg.

Egil Sundve, rådgiver ved Vardafjell vgs

 

Takkar for verktøyet ”Skoletest” som eg har brukt i fleire år. Dette har vore og er er eit fint utgangspunkt for individuelle samtalar med elevane, og har gitt meg gode moment til refleksjon hos den einskilde elev.

Anne Karin Westvik Dale, rådgjevar Høle barne- og ungdomsskule

 

30 % av dem som begynner å studere slutter eller skifter studie det første studieåret. Det er et signal om at eleven ikke helt vet hva det egentlig er å studere, eller at eleven ikke har satt seg skikkelig inn i det valget som ble foretatt. "Det var noe annet enn det jeg trodde det var". Muligheten til å få tilgang på yrkesfilmene fra fagfilm.no, som er tilgjengelig i YOU-portalen, vil være et godt bidrag til at eleven får innblikk i utvalgte studier. Hva gjør egentlig en sosionom, hva gjør en arkitekt osv. Bruk av disse filmene kan være med på å skape mer velfunderte valg.

Egil Sundve, rådgiver ved Vardafjell vgs

 

Vi har brukt Skoletest.no på mange av våre brukere, og både de som tester seg og vi rådgivere synes testen gir et meget godt utgangspunkt for samtaler rundt utdanning og yrker.

rådgiverne ved Asker frivilligsentral

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon