Digitale verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning på ungdomsskoler og videregående skoler

Opplæringsvideo

Lær å bruke YOU-portalens tjenester ved hjelp av våre opplæringsvideoer. Husk at du kan stanse filmavspillingen underveis dersom du trenger å se mer nøye på de ulike skjermbildene.

Opprette klasser i Karrierepermen

I denne videoen lærer du hvordan du oppretter klasser. Dette må gjøres i forkant av at elevene tar tjenesten i bruk, fordi de skal knytte sine brukere til en av skolens klasser. Alle YOU-portalens tjenester er integrert i hverandre så dersom skolen din allerede benytter Skoletest vil klassene dere opprettet der allerede ligge klar i Karrierepermen.

Hvis du ikke har tilgang til Flash, kan du se filmen ved å klikke her.

Legge ut aktivitetsark i Karrierepermen

Elevoppgavene i Karrierepermen kalles aktivitetsark, og disse hentes fra biblioteket og gjøres så tilgjengelige på det tidspunktet du selv definerer. Denne videoen beskrives hvordan du gjør aktivitetsark tilgjengelig for elevene.

Hvis du ikke har tilgang til Flash, kan du se filmen ved å klikke her.

Elevdialogsystemet

Elevdialogsystemet er et avansert timebestillings- og dialogsystem som gjør det enkelt for elevene å bestille samtaletid, og som forenkler rådgiverens hverdag. Dette følger gratis med hos alle som abonnerer på Karrierepermen eller Skoletest. Videoen viser hvordan systemet settes opp.

Hvis du ikke har tilgang til Flash, kan du se filmen ved å klikke her.

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon