Digitale verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning på ungdomsskoler og videregående skoler

Personlig pålogging med og uten Feide

Det anbefales at både ansatte og elever logger inn med Feide. Ansatte kan også logge inn med e-post adresse og et selvvalgt passord, og elevene med skolens brukernavn og felles elevpassord. Ansatte som ligger inne med e-post i systemet kan få tilsendt kortfattet info, manualer, skolens brukernavn og felles passord via you-portalen.no/bestilling. Manualen finnes også her.

Hjelp til å logge på YOU-portalen

Ansatte:

 1. Feide er enklest: Gå til you-portalen.no, og klikk på det røde Feide-symbolet. Dersom din skoleeier mangler under "Velg din tilhørighet", kan du ta kontakt med skoleeier, og be dem åpne for pålogging til tjenesten "YOU-portalen og Blokkvalg".
 2. Har du tilgang, men glemt brukernavn og passord? Bestill nytt passord på you-portalen.no/login/bp_brukerreg.aspx.
 3. Kjenner du skolens brukernavn og felles administratorpassord? Velg tjeneste på you-portalen.no, oppgi brukernavn og passord i feltene under skole/rådgiver, klikk [Logg inn], og følg instruksjonene.
 4. Kjenner du ikke skolens brukernavn og felles administratorpassord? Ta kontakt med en administrator ved din skole. Hvis du er usikker på hvem det er, finner du kontaktinfo på følgende side: you-portalen.no/bestilling.
 5. Har samtlige administratorer sluttet? Ta kontakt med Skoledata på post@skoledata.no.

Elever:

 1. Feide er enklest: Gå til you-portalen.no, og klikk på det røde Feide-symbolet (dette fungerer kun dersom skoleeier har åpnet for pålogging til YOU-portalen; dvs. at din skoleeier er å finne under "Velg din tilhørighet").
 2. Elever kan også logge inn med skolens brukernavn og felles elevpassord (disse ser du ved å logge inn og klikke "Brukertilgang og passord" nederst i hovedmenyen). (PS: For Karrierepermens del, benytter eleven disse kun for å opprette sin personlige brukerkonto. Eleven fyller da inn skolens brukernavn i det øverste feltet, lar det midterste stå tomt, og felles elevpassord i det nederste. Etter at brukerkontoen er opprettet, logger eleven inn med skolens brukernavn i øverste, elevens brukernavn i midterste, og elevens personlige passord i nederste.)

 

Hjelp til administrering av brukertilgang (til deg som bestilte systemet og/eller er administratorbruker)

Nye brukere kan søke om tilgang ved å logge inn med skolens brukernavn og felles administratorpassord. Du som har administratortilgang finner disse opplysningene ved å logge inn til en av tjenestene, og klikke "Brukertilgang og passord" nederst i hovedmenyen. Brukernavn og passord vil da fremkomme, og man kan her også klikke for å få mer veiledning tilsendt på e-post – inkludert påloggingsopplysningene. Man kan også redigere brukerlisten ved å legge til eller fjerne brukere eller tilganger.

Det anbefales at følgende fire punkter gjøres tilgjengelig internt, for eksempel på skolens interne nettsider eller i standardskriv til nyansatte og vikarer (IT- eller webansvarlig ved skolen / skoleeier (fylke/kommune) kan hjelpe til med dette):

Slik bestiller du tilgang til YOU-portalen:

 1. Gå til you-portalen.no.
 2. Velg en av tjenestene skolen abonnerer på (klikk på knappen Skoletest, Karrierepermen eller Hospitering).
 3. I rubrikken under Rådgiver eller Skole, tast inn skolens brukernavn [legg inn brukernavnet deres her] og felles administratorpassord [legg inn adminpassordet deres her], og klikk [Enter] eller Logg inn.
 4. Følg instruksjonene.

Når en ansatt søker om tilgang, vil administratoren(e) motta forespørselen på e-post. Hak bort alt som brukeren ikke skal ha tilgang til (NB! Det anbefales å begrense antall administratorer til én eller to, dvs. antallet som har hake under "Adm"). Straks du har gitt tilgang, får brukeren tilsendt en e-post med lenke til innloggingssiden. Brukerne kan også logge inn med Feide, dersom skoleeier har åpnet for Feide-pålogging til YOU-portalen. Hvis du ikke har tilgang til å logge inn via Feide, kan du ta kontakt med skoleeier og be om Feide-tilgang til tjenesten "YOU-portalen og Blokkvalg".

Slik ser "Brukertilgang og passord"-siden ut, hvor man tilpasser tilgangen:

TilgangOgPassord
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon