Digitale verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning på ungdomsskoler og videregående skoler

Opplæringsvideo

Her kan du se video om hvordan du bruker Skoletest.Klikk på Se Flash for å starte filmene. Husk at du kan stanse filmavspillingen underveis dersom du trenger å se mer nøye på de ulike skjermbildene.

Opprette klasser i Skoletest

Denne videoen viser hvordan du logger inn og oppretter klasser i Skoletest. Dette må gjøres før elevene tar tjenesten i bruk. Hvis du ikke har tilgang til Flash, kan du se filmen ved å klikke her.

Rådgiversidene på Skoletest

Denne videoen viser innholdet på Rådgiversidene til Skoletest og hvordan du finner elevenes testresultater. Varighet: 1:45. Hvis du ikke har tilgang til Flash, kan du se filmen ved å klikke her.

Elevdialogsystemet

Elevdialogsystemet er et avansert timebestillings- og dialogsystem som gjør det enkelt for elevene å bestille samtaletid, og som forenkler rådgiverens hverdag. Dette følger gratis med hos alle som abonnerer på Karrierepermen eller Skoletest. Videoen viser hvordan systemet settes opp.

Hvis du ikke har tilgang til Flash, kan du se filmen ved å klikke her.

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon