Digitale verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning på ungdomsskoler og videregående skoler

Opplæringsvideo

Lær å bruke YOU-portalens tjenester ved hjelp av våre opplæringsvideoer. Husk at du kan stanse filmavspillingen underveis dersom du trenger å se mer nøye på de ulike skjermbildene.

Hvordan...

Opprette klasser i Skoletest: https://youtu.be/y7uvV-xAfZw 

Denne videoen viser hvordan du logger inn og oppretterklasser i Skoletest. Dette må gjøres før elevene tar tjenesten i bruk.

 

Bruke rådgiversidene i Skoletesthttps://youtu.be/lktRwtr_p4k

Denne videoen viser innholdet på rådgiversidene tilSkoletest og hvordan du finner elevenes testresultater.

 

Bruke elevdialogsystemet: https://youtu.be/OnX8Gc0F148 

Elevdialogsystemet er et avansert timebestillings- og dialogsystem som gjør det enkelt for elevene å bestille samtaletid, og som forenkler rådgiverens hverdag. Dette følger gratis med hos alle som abonnerer på Karrierepermen eller Skoletest. Videoen viser hvordan systemet settes opp.

Les mer

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon