Digitale verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning på ungdomsskoler og videregående skoler

Priser

Prisstruktur 2022/23

Alle priser gjelder ett års abonnement og er oppgitt eks. mva. Det tas forbehold om eventuelle feil.

Årsabonnement gjelder for ett skoleår, og faktureres forskuddsvis i slutten av mai måned.

Skoledata selger ikke elevlisenser til noen av tjenestene på YOU-portalen. Det kan bare kjøpes skolelisenser, kommune-, region- og fylkeslisenser.

Størrelsen på lisensbeløpet beregnes ut fra antall elever på skolen eller i kommune/region/fylke. Det er da det totale antallet elever på 8., 9. og 10. trinn / vg1, vg2 og vg3 som gjelder, uavhengig av hvilke trinn man ønsker å benytte tjenestene på (elevantallet brukes kun for å bestemme om en skole er liten, middels eller stor, og prisen fastsettes på bakgrunn av denne faktoren). På vgs regnes kun elever innen utdanningsprogram som gir studiekompetanse med i elevantallet, unntatt når det gjelder filmserien (her regnes samtlige elever med). Ved region- og fylkeslisenser der tjenestene skal brukes på vgs, beregnes prisen ut fra antallet elever på vg1, vg2 og vg3, i tillegg til elevene på ungdomstrinnet, dersom fylket også skal betale for disse.

Priser for enkeltskoler (skolelisenser)

Skoletest
 • Vgs-test - versjon til bruk i ungdomsskole, eller for elever i vgs som skal gjøre omvalg: kr. 2 190
  • for skoler med færre enn 50 elever: kr. 1 100
 • Studietest - versjon til bruk for vgs-elever, eller andre, som skal velge høyere utdanning: kr. 4 490
  • for skoler med færre enn 50 elever: kr. 2 250
  • ta kontakt for tilbud dersom skolen har flere enn 1000 elever
Karrierepermen

Karrierepermen kan brukes gratis på 8. trinn og vg1. For bruk på 9. og 10. trinn eller vg2 og vg3, er det tre prisnivåer:

 • Skoler med flere enn 200 elever på 9.–10. trinn/vg2–vg3: kr. 2 190
 • Skoler med 30–200 elever på 9.–10. trinn/vg2–vg3: kr. 1 520
 • Skoler med  færre enn 30 elever på 9.–10 trinn/vg2–vg3: kr. 830

Karrierepermen omvalg (for omvalg av videregående utdanning):

 • Skoler med flere enn 200 elever på vg2–vg3: kr. 830
 • Skoler med 0–200 elever på vg2–vg3: kr. 560
Filmserien "I riktig retning"

Filmserien "I riktig retning" fra fagfilm.no kan kjøpes som tilleggsmodul til våre tjenester. Prisen er kr. 950 for inntil 60 elever på 8.–10. trinn/vg1–vg3 pluss kr. 11 per elev for de overskytende (maksimalt kr. 3 780).

 

Priser for kommuneavtaler

Når det bestilles til 4 skoler eller mer, eventuelt minst 2 produkter til minst 3 skoler, og det kan sendes en felles faktura, kan vi tilby kommuneavtale. Denne utløser 10% rabatt på skolelisensprisene ovenfor, med unntak av for filmserien «I riktig retning» som har rabattsats på 6%. Ta kontakt med oss for tilbud.

Hospitering
 • Fra 500 til 1 000 elever: kr. 2 100 + kr. 10,50 pr. elev totalt i 8.–10 trinn
 • Fra 1 001 til 5 000 elever: kr. 2 100 + kr. 9 pr. elev totalt på 8.–10. trinn
 • Fra 5 001 til 10 000 elever: kr. 2 100 + kr. 7,50 pr. elev totalt på 8.–10. trinn
 • For mer enn 10 000 elever: kr. 2 100 + kr. 6,50 pr. elev totalt på 8.–10. trinn

 

Priser for regioner og fylker

Med regioner menes her samarbeidsområder mellom flere kommuner. Forutsetningen for å inngå regionsavtaler med Skoledata er at det kan sendes en felles faktura for hele regionen. Ta kontakt med oss for tilbud.

Hospitering

Det betales kun for elevene på ungdomstrinnet på denne tjenesten.

 • Fra 500 til 1 000 elever: kr. 10,50 pr. elev totalt på 8.–10. trinn
 • Fra 1 001 til 5 000 elever: kr. 9 pr. elev totalt på 8.–10. trinn
 • Fra 5 001 til 10 000 elever: kr. 7,50 pr. elev totalt på 8.–10. trinn
 • For mer enn 10 000 elever: kr. 6,50 pr. elev totalt på 8.–10. trinn
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon