Om YOU-portalen

Illustrasjonstegning - veivalgYOU-portalen.no er markedets mest komplette samling av digitale verktøy tilknyttet karriereveiledning for ungdom. Tjenestene er skreddersydd for faget utdanningsvalg i ungdomsskolen, og arbeid med karriereplanlegging i vgs. YOU-portalen er web-basert. Det betyr at brukerne kan jobbe hvor som helst der det er internettilgang, og at man slipper å installere noen form for programvare på datamaskinene som skal benyttes.

Fire integrerte produkter

YOU-portalen inneholder fire produkter som kan brukes og bestilles separat eller i kombinasjon med hverandre:

 • Skoletest – verktøy for interessekartlegging, utforskning av muligheter og og forberedelse til veiledningssamtale hos rådgiver
 • Karrierepermen – digitalt læremiddel for faget utdanningsvalg og i forbindelse med karriereplanlegging på videregående
 • Hospitering – verktøy for publisering av informasjon og håndtering av logistikk og elevpåmeldinger i forbindelse med utprøvingsperiodene i faget utdanningsvalg
 • I riktig retning – filmpresentasjon av utdanningsprogrammene i vgs, samt en rekke yrker (krever abonnement på minst ett av de tre produktene ovenfor)

… og en mengde gratis tilbehør

I tillegg består YOU-portalen av et system for elevdialog og samtalereservasjon (følger med Skoletest og Karrierepermen), og et innholdsrikt utforskningsverktøy. Vi har samlet egne og eksterne ressurser og ordnet dem slik at elevene raskt finner frem til informasjon relatert til egne interesseområder. Utforskningsmodulen er gratis tilbehør til Skoletest, Karrierepermen og Hospitering og inneholder:

 • Oversiktlig presentasjon av faginnhold på alle utdanningsprogram.
 • Oversikt over hvilke skoler i elevens hjemfylke som tilbyr de ulike utdanningsprogrammene, og lenker til skolenes hjemmesider.
 • Rikholdig billedserie som viser elevaktiviteter på alle utdanningsprogram.
 • Lenker til over 500 yrkespresentasjoner på nettet, heriblant bilder og en mengde informasjonsfilmer.
 • Lenker til alle viktige nettsider vedrørende yrkes- og utdanningsveiledning.Gratis utprøving i 6 uker
 • Oversikt over fagskoletilbud i elevens hjemfylke.
 • Oversikt over alle høyskoler og universiteters studietilbud, også private, og lenker til studiestedenes hjemmesider.
 • Oversikt over alle folkehøyskoletilbud og lenker til skolenes hjemmesider.
Webdesign levert av Zondo Norge AS